Drukarnia Grupa WM - Logo

adres
ul. Tracka 5, 10-900 Olsztyn

telefony
Tel. 89 539 74 20 do 22, Fax 89 539 74 23

email
drukarnia@gazetaolsztynska.pl

Zobacz na mapie

Wymagania techniczne

Formaty plików z materiałami do druku
 
Pole zadruku – 360x260 mm, 350x260 mm lub 320x260 mm
Wymiar 1 strony – 390x289 mm, 380x289 mm lub 320x289 mm
Wymiar pliku PDF – 380x280 mm, 370x280 mm lub 340x280 mm  (pole zadruku + 10 mm margines z każdej strony bez dodatkowych znaczników typu pasery lub znaczki formatowe)
Pliki PDF kolor kompozyt w wersji 1.3 lub 1.4 w formie nieskompresowanej. Pliki nie mogą zawierać:
Fragmentów kodu w języku PostScript, odwołań (tagów) OPI.
Materiały kolorowe muszą być dostarczone jako pliki kompozytowe w przestrzeni barwnej CMYK – w pliku nie mogą występować deklaracje barw innych niż CMYK.
Czarne elementy graficzne lub czarne napisy powinny składać się wyłącznie z 100% barwy „black”, bez dodatków innych barw.
W przypadku samodzielnego ustalania profilu barwnego lub tablic konwersji RGB/CMYK proponujemy następujące wartości wybranych parametrów:
  • Black generation medium
  • Max. Ink limit 240%
  • Dot gain 25-30% (w tonach średnich)
  • Total black 85%
Prace do naświetlania należy przygotować przy użyciu następujących parametrów:
  • Rozdzielczość – 1200 dpi
  • Liniatura – 85 lpi
  • Kształt punktu – okrągły lub eliptyczny
  • Minimalny punkt rastrowy w światłach >=5%
  • Maksymalny punkt rastrowy w cieniach <90% 
Copyright © 2016. All rights reserved. Design & CMS: Grupa WM